Go back
Press release 2019-10-22

Trådlösa produkter kan nu energiförsörjas helt förnyelsebart med ljus och biobatterier

Ligna Energy AB och Epishine AB har visat att förnyelsebara batterier och organiska ljusceller tillsammans kan strömförsörja en sensorenhet i kontorsmiljö. Enheten får energi från det omgivande ljuset via ljuscellen när ljus finns tillgängligt. Under arbetsdagar när belysningen är på laddar ljuscellen även biobatterierna och när ljuset är släckt, under nätter och helger, tas el från biobatterierna. Fokus för denna demonstration har varit att visa att batterier tillverkade av förnyelsebara material kan driva en sensor i mörker över flera dagar. De ingående materialen gör att den slutliga produkten är helt återvinningsbar eller kan eldas efter sin operativa livstid på minst 10 år.

Ligna Energy AB bildades 2017 för att utveckla batterier baserade på förnyelsebara och kostnadseffektiva råvaror från skogen. Utvecklingsarbetet baseras på flera års forskning vid Linköpings Universitet och har nu kommit så långt att Ligna tillverkar och testar prototyper av biobatterier i Norrköping. Det fortsatta arbetet drivs i samarbete mellan Ligna Energy och Laboratoriet för Organisk Elektronik vid Linköpings Universitet. Målet för Ligna Energy är att ta fram batterier för storskalig enegilagring i elnätet, för att underlätta övergången till förnyelsebar energi. Peter Ringstad VD för Ligna Energy säger att Ligna Energy har fått en flygande start tack vare forskningen vid Linköpings Universitet och denna demonstrator är ett viktigt steg mot en uppskalad tillverkningsprocess.

Epishine AB producerar och säljer tryckta organiska ljusceller som också har forskats fram under årtionden på Linköpings Universitet. Ljuscellerna bygger på samma principer som solceller men de ingående materialen är helt organiska och Epishine’s första produkter är optimerade för inomhusljus så som ljus från LED-lampor.

I demonstrationen ingick ljusceller från Epishine och batterier från Ligna Energy. Utvärderingen genomfördes för två fall. Ett för sommarförhållande med varierande ljus där resultaten visar att batterierna laddas när ljuscellen har ljus och fungerar som energibackup när det är mörkt. Den andra utvärderingen simulerar vinterförhållanden med korta dagar och helger då ljuset är avstängt. Resultaten visar där att cellerna laddas till nominell spänning under den korta dagen och att de fortfarande kan driva en sensor efter fyra dagar.  

Som ett resultat av denna lyckade utvärdering kommer Ligna Energy under hösten att skala upp tillverkningsprocessen för sina förnyelsebara batterier. Peter Ringstad säger att Ligna nu har en bra och testad lösning för kemin i batterierna och att nästa utmaning är att skala upp både batterikemin och kapslingsprocessen. Baserat på detta kommer Ligna Energy att ta in mer finansiering under 2019.

Epishine's ljusceller används vanligtvis tillsammans med kondensatorer som reserv över helger och andra mörka perioder. De ser Ligna Energys biobatterier som ett bra och mer hållbart alternativ för framtiden.


För mer information kontakta:
Peter Ringstad VD Ligna Energy AB
e-mail: peter.ringstad@lignaenergy.com
tel: +46702124588

Mattias Josephson VD Epishine AB
e-mail: mattias.josephson@epishine.com
tel +46703133177


Epishine utvecklar och tillverkar nanotunna organiska solceller. Solcellerna är böjliga, formbara och trycks på återvinningsbar plast. De tunna solcellerna kan användas istället för batterier på exempelvis sensorer, i vår alltmer uppkopplade värld. Under första halvan av 2020 kommer de första produkterna att finnas ute på marknaden. Målet är att erbjuda världens mest skalbara, resurseffektiva och prisvärda solcell. Epishine har 16 medarbetare med huvudkontor i Linköping och ägs i huvudsak av ett grundarteam på 6 personer samt några investerare.


Sign up for newsletters

Stay updated with the latest news from Epishine.

By signing up for our newsletter you agree to our data private policy.